MUDr. Šárka Stiborová - Plastická chirurgie v Brně

Zvětšení rtů operací

Zvětšení rtů je vhodné zejména pro ženy, které trápí vzhled svých rtů, nelíbí se jim tvar , chtějí dodat rtům objem a nějakým způsobem své rty vylepšit.

Existuje mnoho metod jak vzhled rtů ovlivnit. Máme metody trvalé - operace (V-Y posun tkáně) a aplikace trvalých výplňových materiálů a metody dočasné - aplikace výplní nebo vlastního tuku - lipofiling.

Zvětšování rtů by měly podstupovat pouze ženy dospělé, fyzicky i psychicky zdravé, ženy jakéhokoliv věku, které mají realistická očekávání od zákroku.

Vlastní tuk - největší výhodou je, že vrásky jsou vyplněny materiálem, který pochází z vlastního těla, odpadá možná reakce na cizorodý materiál. Tuk se odebírá podobně jako při liposukci z různých partií - stehen, břicha, hýždí, poté se upraví ve zkumavce a injekcí se aplikuje do vybrané oblasti obličeje. Výsledek je patrný okamžitě.

Průběh operace zvětšení rtů a pooperační průběh

Všechny zákroky provádíme v místní anestezii, ambulantně, bez nutnosti hospitalizace.

Lipofilling - zvětšení rtů pomocí vlastního tuku

Lipofiling spočívá v injekční aplikaci vlastního tuku do rtů. Tuk získáme liposukcí po místním znecitlivění, většinou odebíráme z břicha nebo stehen. Tuk se poté upraví a vstříkne do rtu. Po operaci je ret několik dnů oteklý, někdy vzniknou drobné modřiny. Odebraný tuk lze zároveň využít k výplni propadlin tváří a výplni vrásek. Nevýhodou je, že může dojít k částečnému vstřebávání tuku, většinou do několika měsíců, proto je nutno zákrok opakovat. Vstřebávání jde zabránit obohacením aplikovaného tuku tzv. kmenovými buňkami, které jsou v tuku normálně obsažené a speciální metodou jsme schopni tyto buňky získat a přidat k aplikovanému tuku.

Zvětšování rtů aplikací kyseliny hyaluronové

Při této metodě je tvar a objem rtů vylepšen použitím přípravků s kyselinou hyaluronovou. Ta je injekčně aplikována do rtů v požadovaném objemu. Většinou není potřeba žádné anestezie nebo můžeme místně ret potřít anestetickou mastí. Zákrok je rychlý, většinou trvá kolem 15 -30 minut. Otok bývá mírný, odezní do 3 dnů. Nevýhodou je vstřebávání materiálu, proto je nutné zákrok opakovat, většinou po 6- 12 měsících.

PermaLip - zvětšování rtů permanentními implantáty

Při použití této techniky ja dvěma drobnými řezy v koutcích úst je vtažen do rtů silikonový implantát. Zákrok trvá asi 10 - 30 minut. Výhodami jsou okamžitý a trvalý efekt zvětšení objemu rtů a to, že implantát může být ze rtu kdykoliv odstraněn. Nevýhodou je použití cizorodého materiálu, který může vyvolat zánětlivou reakci okolní tkáně.

V-Y plastika - zvětšování rtů operačním posunem tkáně

Zvětšování rtů V—Y plastikou se provádí chirurgicky posunem tkáně z vnitřní strany rtů. Zákrok se provádí v mísním znecitlivění nebo celkové anestezii, operace trvá asi 1 hodinu. Po operaci je častý výraznější otok rtů, který trvá asi 3-5 dní, nutná je důkladná hygiena dutiny ústní, výplachy úst, šetřící kašovitá strava. Stehy odstraňujeme kolem 7. dne. Celkem může mírný otok přetrvávat 3 týdny až 3 měsíce.

Rizika

Obecně jsou rizika těchto zíkroků velmi malá. Mezi časté se řadí déle přetrvávající otok, drobné hematomky. Při zvětšení pomocí operace může dojít k rozestupu rány v dutině ústní, která se spontánně zahojí do 10 dnů. Při použití permanentních výplní může dojít k infekci materiálu s nutností jeho odstranění.

Máte zájem o konzultaci?

Domluvte si nezávaznou schůzku a probereme možné řešení Vaší představy.