MUDr. Šárka Stiborová - Plastická chirurgie v Brně

Zvětšení prsou

Tato operace je vhodná pro ženy, které si přejí zvětšení prsou, chtějí zvýraznit své půvaby, pro ženy, kterým se po kojení nebo redukci hmotnosti zmenšilo poprsí.

Před operací musí být každá žena vyšetřena mamologem, musí mít provedeno ultrazvukové nebo mamografické vyšetření prsů.

Při operaci se prsy zvětšují pomocí silikonových implantátů. Používáme silikonové implantátny buď tvaru kapky (anatomické) nebo kulaté implantáty s nízkým nebo vysokým profilem. Implantát můžeme umístit pod prsní sval nebo pod prsní žlázu, volba záleží na kvalitě a velikosti žlázy, svalu, kůže a podkoží. Implantát vkládáme třemi způsoby: z prsního dvorce, z podprsní rýhy nebo z podpaží. Při konzultaci před operací je nutné, aby jste s operatérem důkladně probrala své představy o velikosti a tvaru prsů a sladili jste Vaše přání s reálnými možnostmi a názorem operatéra.

Průběh operace

Před operací nesmí klient jíst, pít, kouřit minimálně 6 hodin.

Operace je prováděna v celkové anestézii, trvá asi 1-2 hodiny. Kožní řez je veden po domluvě z prsního dvorce, podprsní rýhy nebo podpaží. Uložení kulatých implantátů je nejčastěji pod prsní sval, anatomické implantáty ukládáme horní částí pod sval a dolní část pod žlázu. Kožní řezy jsou uzavřeny většinou intradermálními vstřebatelnými stehy, bývá zavedena odsavná drenáž.

Pooperační průběh

Po operaci je bolest tišena injekcemi a léky, dále po dobu 2-4 dny dostávají pacientky antibiotika jako prevenci vzniku infekce. Doba hospitalizace je asi 2-4 dny. Drény se odstraňují nejčastěji 1.-2. pooperační den.

Po operaci je nutné nosit speciální elastické prádlo (podprsenku), které má zásadní vliv na celkový výsledek operace. Při použití kulatých implantátů je potřeba navíc fixace elastickým pásem při horním okraji implantátu, aby nedošlo k vysunutí směrem nahoru.

Elastické prádlo je nutné nosit minimálně 4–8 týdnů.

Při použití anatomických implantátů je nutné nosit speciální elastickou podprsenku, aby nedošlo k posunu implantátu dolů a zevně a k jeho otočení. Podprsenku je nutno nosit 24 hodin denně asi 3 týdny.

Po zhojení ran okolo prsů je třeba pečovat o jizvy, promašťovat je, provádět tlakové masáže a je nutno jizvy minimálně 3 měsíce chránit před slunečním zářením Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 4 týdny, kdy se nedoporučuje sportovat, při spaní se doporučuje poloha na zádech.

Rizika

Mezi nejčastější časné komplikace patří infekce rány, rozestup rány, krvácení, hematomy, poranění nervů a cév mohou vést ke snížení citlivosti prsu a zejména bradavky, poruchy prokrvení mohou vést k poruchám hojení rány a odumření tkání. Při těchto akutních komplikacích je často indikována reoperace a následuje prodloužené hojení rány.

Mezi vážná rizika všech operačních výkonů patří riziko vzniku žilní trombosy a event. následné plicní embolie, jejich výskyt je přímo úměrný přidruženým onemocněním a stáří pacienta. O rizicích celkové anestézie budete zvlášť poučeni anesteziologem.

Mezi pozdní komplikace patří nadměrné jizvení kolem implantátů, které může vést k deformaci prsu. Může se vyskytnout i několik let po operaci. Další pozdní komplikací je infekce uvnitř prsu, zhoršení schopnosti kojit, pocit přítomnosti cizího tělesa, prasknutí implantátu. Každý operační výkon po sobě zanechává jizvu. Tato bude vyzrávat dle individuálního hojení jedince (dáno dědičně), vyzrání jizvy trvá zhruba 1 rok. V operované oblasti pravidelně dochází k poruše citlivosti při přerušení drobných kožních nervů. Návrat citlivosti probíhá delší dobu, i 1 rok a nemusí být dle charakteru zákroku 100%. Kromě vyjmenovaných komplikací se mohou vyskytnou i zcela neočekávané jiné.

Ceník zvětšení prsou

Operační výkon Upřesnění Cena
Augmentace

kulaté implantáty od 85 000 Kč
anatomické implantáty od 100 000 Kč
Výměna implantátů od 74 000 Kč

Máte zájem o konzultaci?

Domluvte si nezávaznou schůzku a probereme možné řešení Vaší představy.