MUDr. Šárka Stiborová - Plastická chirurgie v Brně

Zmenšení prsou

Cílem operace zmenšení prsou je navrátit prsům esteticky žádaný vzhled zmenšením velikosti, dále při operaci provádíme zmenšení množství kůže prsu, pozvednutí prsního dvorce, celkové zpevnění a vysunutí prsu směrem nahoru. Velmi častým motivem k operaci u pacientek s velkými prsy bývá nejen kosmetické hledisko, ale také odlehčení přetěžované páteře. Operaci u pacientek s velmi velkými prsy (gigantomastie- více než 1 kg) a s chronickými bolestmi zad hradí zdravotní pojišťovna po schválení zákroku revizním lékařem.

Před zákrokem je nutné nechat prsa vyšetřit na specializovaném mammologickém pracovišti. Prsní tkáň je nutno vyšetřit ultrazvukem, nebo mammografií, aby se vyloučilo nádorové onemocnění. Operace je prováděna v celkové narkoze, proto je nezbytné podstoupit interní předoperační vyšetření, toto vyšetření musí být max. 14 dní staré před zákrokem. Termín operace je vhodné volit mimo datum menstruačního krvácení.

Výběr operační techniky a výsledné jizvy závisí na předoperačním nálezu u pacientky. Před operací posuzujeme kvalitu kožního krytu, stupeň ptózy (poklesu prsů), objem prsů, velikost plánované redukce objemu atd. Podle výsledku volíme postup operace a umístění kožních řezů, většinu redukčních operací provádíme s výslednou jizvou tvaru obráceného T ( jizva kolem dvorce, dále směrem dolů a v podprsní rýze).

Průběh operace

Zmenšení prsou se provádí v celkové anestezii, trvá přibližně 3 hodiny. Před operací na oddělení si provádíme důkladný nákres budoucích řezů a poté odjíždíte na operační sál.

Před operací si nejprve na oddělení chirurg provede nákres na kůži, poté odjíždíte na operační sál. Operace trvá přibližně 2-3 hodiny. V průběhu operace se odstraní nadbytečná kůže, je-li potřeba se zmenší větší prsní dvorce, prsa se pozvednou a vymodelují do požadovanéo tvaru. Na závěr operace se zavedou odsavné dreny, zašijí se řezy vstřebatelnými stehy. Prsa se obvážou elastickým obvazem.

Pooperační průběh

Po operaci jsou přes kůži většinou vyvedeny odsavné drény, ponechávají se zpravidla 1-2 dny podle množství odsávané krve. První pooperační den jsou prsy zpravidla ovázané elastickým obinadlem, které je obvykle druhý den vyměněno za elastickou podprsenku. Tuto je nutno nosit stále po dobu 6-8 týdnů. Během prvních 4 týdnů po operaci se doporučuje omezit fyzickou zátěž a sportovní aktivity. Doba rekonvalescence před návratem do práce je individuální, obvyklá doba rekonvalescence při nekomplikovaném průběhu je 1-2 týdny, většina pacientek je schopná návratu do práce za týden po operaci.

Rizika

U všech operací hrozí chirurgické komplikace a komplikace spojené s celkovou anestezií.

Mezi obecná chirurgická rizika patří možnost vzniku hematomu a krvácení v časném pooperačním období, někdy si vyžádá operační revizi a eventuálně krevní transfuze. Dále může docházet k potížím s hojením – infekce rány, rozpad rány, odumření kůže s následnou nutností kožní transplantace, riziko vzniku hypertrofické či keloidní jizvy, nebo naopak atrofické jizvy apod.

Nejvážnějším obecným rizikem je riziko vzniku žilní trombózy s následnou embolizací plic, která může být i smrtelná.

Mezi specifická rizika zmenšení prsů patří stranová asymetrie, změna citlivosti bradavek, tukové pseudocysty v prsní tkáni projevující se tuhými ložisky, nekróza kůže nebo bradavek, a jiné méně časté komplikace.

Ceník výkonu

Operační výkon Cena
Malá modelace prsou od 45 000 Kč
Velká modelace prsou od 65 000 Kč

Máte zájem o konzultaci?

Domluvte si nezávaznou schůzku a probereme možné řešení Vaší představy.