MUDr. Šárka Stiborová - Plastická chirurgie v Brně

Korekce jizev

Po každém chirurgické zákroku nebo úraze zůstávají na těle jizvy. Jizvy se mění (vyzrávají) asi 1 rok a výsledný vzhled jizvy závisí na mnoha faktorech. Po operacích závisí výsledný vzhled na směru vedení řezu v tzv. liniích štěpitelnosti kůže, na lokalizaci na těle ( větší jizvy jsou vždy v oblasti dekoltu, ramen, zad), na délce hojení jizvy a přítomnosti zánětu apod. Po úrazech závisí na druhu zranění, přítomnosti cizích těles v ráně, na způsobu ošetření. Vždy je charakter hojení dán individuálními předpoklady k hojení každého jedince.

Možností, kterými je možno ovlivnit vzhled jizvy, je mnoho, ale žádná nikdy jizvu trvale neodstraní.

V časném pooperačním nebo poúrazovém období je vhodné jizvu promašťovat a provádět tlakové masáže. Dále můžeme jizvu mazat mastmi se silikonem, přikládat náplasti s obsahem silikonu, velmi vhodná a účinná je aplikace biostimulačního laseru nebo biolampy.

Možnosti úpravy jizvy

Pokud jizva přes tuto péči zůstane nápadná- je tuhá, červená, svědí... jsou nutné další postupy, jako je injekční aplikace kortikoidů do jizvy, použití chirurgického laseru apod.

Pokud jizva je naopak bledá, roztažená a propadlá pod úroveň okolní kůže můžeme se pokusit o chirurgickou korekci- excisi a posun tkáně z okolí, eventuelně vyplnit propadlou jizvu lipofilingem.

Průběh zákroku

Většinu úprav jizev provádíme v místním umrtvení. Před zákrokem je nutné informovat lékaře o všech chorobách a lécích, zejména je důležité alespoň 10 dní před výklonem vysadit léky ovlivňujících krevní srážlivost.

Pooperační péče

Pooperační péče se řídí typem provedeného výkonu.

Rizika

Komplikace po korekci menších jizev bývají poměrně vzácné, jen obecné komplikace spojené s místním umrtvením (alergická reakce, poranění podkožních nervů podobně). U větších korekcí se může vyskytnout hematom, infekce, rozestup operační rány a prodloužené hojení. Nejčastější komplikací je recidiva neuspokojivého výsledku.

Máte zájem o konzultaci?

Domluvte si nezávaznou schůzku a probereme možné řešení Vaší představy.