Otoplasty | Plastická chirurgie MUDr. Stiborová Brno

MUDr. Šárka Stiborová - Plastic surgery in Brno

Otoplasty - Plastic surgery of protruding auricles

Otoplasty is an operation to improve the shape of the ear or part of the ear. The auricle is a very complex organ in shape, so we often encounter congenital defects of the auricle, the simplest defect being the protruding auricle. Most surgeries are performed in childhood between the ages of 7 and 10, when the development of the auricle is complete. Until the age of 10, the surgery is covered by health insurance.

Suitable candidates for surgery are

The course of surgery

The procedure is performed in local anaesthesia on an outpatient basis. After thorough disinfection and plotting, the surgical incision is placed behind the pinna in the flexural groove between the pinna and the tympanic space to make the scar little visible, the cartilage is prepared and modelled, and at the end of the operation the wound is sutured with absorbable sutures and the shape is maintained with modelling sutures and special cotton wool. During the operation, the surgeon controls the position of both pinnae so that bilateral symmetry is achieved. The ears are bandaged with a slightly elastic bandage.

Postoperative course

The first dressing is made in 2 days, then in 2 weeks, when the larger dressing is removed and the modelling sutures are removed. After that, the ears are protected with a headband that you bring for the dressing, the headband is worn for at least 2 more weeks for 24 hours and weeks to 1 month at night.

Risks

The most common complications include bleeding, wound infection, hematomas, and impaired blood flow with subsequent local necrosis - death of the skin covering. Other complications include asymmetry in the position of the auricles, sometimes reoperation is necessary in case of large asymmetry. Sometimes minor irregularities in the relief of the auricle may occur.

Every surgical procedure leaves a scar. This will mature according to the individual's healing process (hereditary), it takes about 1 year for the scar to mature. The operated area periodically experiences sensory disturbance when small cutaneous nerves are severed. The return of sensitivity takes a longer time.

Price of the procedure

Procedure Specification Price
Ear surgery (otoplasty) bilateral under local anaesthesia 20 000 CZK
unilateral under local anaesthesia 14 000 CZK

Na co se nejčastěji ptáte

Operace uší obvykle trvá přibližně hodinu.

Otoplastiku lze provést již u dětí od 5 let. V tomto věku jsou ušní boltce obvykle dostatečně vyvinuté. U dospělých je otoplastika také možná.

Ne, otoplastika nemá vliv na váš sluch. Ovlivňuje pouze vzhled ušního boltce.

Stahlovo ucho je ucho s abnormálním tvarem způsobeným nesprávným záhybem chrupavky.

Ano, je možné operovat pouze jedno ucho, pokud je problém pouze s jedním uchem.

U dětí se obvykle používá celková anestezie, zatímco u dospělých lokální anestezie.

U dětí se obvykle používá celková anestezie, zatímco u dospělých lokální anestezie.

V prvních dnech po operaci budete muset nosit obvaz na uších. Můžete také pociťovat bolest, otok a modřiny. Lékař vám předepíše léky proti bolesti a předá vám další pokyny pro rekonvalescenci.

Ano, otoplastika je obvykle trvalá. Pokud budete dodržovat pokyny lékaře během rekonvalescence, výsledky by měly být trvalé.

Vlasy si budete moci umýt přibližně 2 týdny po operaci. Během mytí vlasů budete muset dávat pozor, abyste nenamočili obvaz.

Neexistuje žádný známý způsob, jak řešit odstáté uši bez operace.

Doporučuje se spát na zádech s hlavou a krkem ve vyvýšení, abyste snížili otok.

Pokud máte odstáté uši, máte dvě možnosti. Můžete se s tím naučit žít a schovávat je třeba pod delšími vlasy. Nebo můžete podstoupit otoplastiku.

Stejně jako u jiných operací i u otoplastiky existuje riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří infekce, krvácení a otok. Vzácněji se mohou vyskytnout závažnější komplikace, jako je poškození nervů nebo nekróza chrupavky.

Ne, řez je obvykle veden za uchem, takže si vlasy holit nemusíte.

U dětí do 10 let hradí otoplastiku zdravotní pojišťovna, pokud je prokázána vrozená vada ušního boltce. U dospělých lze požádat o úhradu zdravotní pojišťovny také, ale nárok na proplacení není zaručen.

Are you interested in a consultation?

Arrange a no-obligation meeting to discuss a possible solution to your idea.